Lønnsarbeid

Rett lønn til rett tid og i henhold til myndighetskravene.

Kontakt oss

SIKRE DIN BEDRIFT

Har din bedrift lønnskompetanse?

Vår erfaring og fagkompetanse gir trygghet til våre kunder. Lønnsområdet er et eget fagområde som krever at man til enhver tid må holde seg oppdatert på lover og forskrifter. Dette er en selvfølgelighet hos oss.

Vi kan bistå med hele lønnsprosessen, eller deler av den. Dette tilpasses ditt behov. Vi kan kjøre lønninger i våre systemer eller vi kan komme ut til din bedrift og kjøre lønninger på stedet.

Noen av fordelene ved å sette bort lønnsarbeidet:

1

FLEKSIBILITET

Vi har gode og standariserte løsninger som følger med «i tiden» og er tilpasset dine behov og ønsker.

 

REDUSERT SÅRBARHET

Sykdom og ferie hos eget lønnspersonale påvirker ikke utførelsen av lønnsarbeidet. Rett lønn til rett tid, uansett.

~

SIKKERHET

Våre leveranser er kvalitetssikret og sikrer at våre kunder har korrekt oppbevaring av data og oppfyller de strenge kravene i personvernloven. (Nye krav fra juli 2018)

REFERANSER

Våre kunder sier


Det vil kreve uforholdsmessig store ressurser hos oss om vi skulle hatt en faglig oppdatert medarbeider for å ta seg av lønnskjøringen. Denne ordningen passer oss derfor bra og vi får lønn til rett tid.

Stig Håvard Blikseth
Banksjef stab, Totens Sparebank

Økonomitjenester Innlandet AS
Org.nr: 991 606 823