Årsoppgjør

Løsninger tilpasset ditt behov.

Kontakt oss

En viktig del av regnskapet

Årsoppgjør og Årsregnskap

Årsoppgjør også kalt årsregnskap er en oversikt over bedriftens resultat og økonomiske situasjon i slutten av et regnskapsår. Den sier noe om hvordan det står til i bedriften ved årets slutt. Et årsoppgjør skal inneholde resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning.

Hos oss finner du erfarne medarbeidere som har tillit hos våre kunder, revisorer og skattemyndigheter. Gjennom å ha en god dialog med våre kunder, oppnår vi et best mulig resultat av bedriftens virksomhet.

Å sette bort arbeidet er både ressurs- og kostnadseffektivt.
Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter i forbindelse med ett årsoppgjør. 

Aktuelle tjenester vi utfører

  Oppdatering og innsendelse av aksjonærregisteroppgaver

  Utarbeidelse av selvangivelser og øvrige ligningsoppgaver

  Utarbeidelse av årsregnskap med noter

  Innsendelse av ligningspapirer og offentlige regnskap via Altinn

  Skatteberegninger og endring av forhåndsskatt

  Utbytteberegning

  Bistand med styre- og generalforsamlingsprotokoller

  Kontroll av skatteoppgjøret

REFERANSER

Våre kunder sier


Det vil kreve uforholdsmessig store ressurser hos oss om vi skulle hatt en faglig oppdatert medarbeider for å ta seg av lønnskjøringen. Denne ordningen passer oss derfor bra og vi får lønn til rett tid.

Stig Håvard Blikseth
Banksjef stab, Totens Sparebank

Økonomitjenester Innlandet AS
Org.nr: 991 606 823