Hverdagen for oss alle har brått blitt snudd på hodet de siste ukene, og kanskje aller mest for dere bedriftseiere.

Mange har fått pålegg om å stenge ned virksomheten sin for å begrense mulig smitte, andre har valgt å stenge grunnet sviktende kundegrunnlag og kraftig og brå omsetningssvikt.

Regjeringen har gjennom disse ukene jobbet målrettet med en kompensasjonsordning som skal hjelpe næringslivet gjennom denne pandemi-krisen, og de begynner å komme i mål med de praktiske løsningene rundt tiltakene.

Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, med søknad og utbetaling månedlig. Ordningen kan bli justert og forlenget ved behov.

NB! Det er derfor viktig at regnskapet leveres for bokføring månedlig i perioden fremover i stedet for terminvis, slik at vi får registrert grunnlagstall for søknad om kompensasjonspenger løpende i denne perioden.

Finansministeren presiserte på pressekonferansen at dette er et forslag, som først må godkjennes av Stortinget og ESA, og at den tekniske løsningen og forskrifter må på plass før selskap kan søke. Målet er å få på plass en løsning 17. april.

Dette er de viktigste punktene i forslaget:

Formålet er å hjelpe foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Kostnader nevnt som eksempler:

 • Lokaler (husleie)
 • Lys og varme / Vann og avløp
 • Leie av utstyr og transportmidler (leasing)
 • Regnskapshonorar
 • Forsikring
 • Rentekostnader minus renteinntekter
 • andre uunngåelige kostnader

Rammer for utbetaling:

 • Omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (20 % i mars)
 • Beregnet kompensasjon under kr 5 000 per måned blir ikke utbetalt
 • Maksimal utbetaling per måned er 30 millioner per foretak. Kan bli høyere for store konsern.

Formel for beregning av kompensasjon – todelt ordning:

 • Bedrifter som er pålagt å stenge: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %
 • Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – 10 000 kr) x 80 %

Ordningen vil gjelde de fleste næringer og alle organisasjonsordninger, med noen unntak:

 • Finansnæringen
 • Strøm og vann/Olje og gass
 • Selskaper som er under andre støtteordninger/private barnehager/flyselskaper
 • Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling

Vi i Økonomitjenester Innlandet AS har som mål å utgjøre en forskjell for våre kunder, og tar vårt ansvar som kundens økonomipartner svært seriøst.

I de kommende ukene etter påske, vil du bli kontaktet av din kontaktperson hos oss for en gjennomgang av din situasjon og hvordan kompensasjonsordningen kan hjelpe din bedrift, samt bistå med søknadsprosessen så snart skjema blir gjort tilgjengelig for innsending.

Mange av dere har allerede en pågående dialog med oss, og vi håper at alle våre kunder vil oppleve å bli fulgt opp på en god måte i ukene fremover. Vi står sammen med dere, og sammen skal vi komme oss gjennom denne tunge perioden.