WebFaktura

Ønsker du å fakturere selv?

Vi har anskaffet løsningen WebFaktura, som er et nettbasert faktureringssystem
knyttet opp mot vår regnskapsløsning i Visma.

Du kan da enkelt fakturere selv på web og få det direkte oppdatert i regnskapet.
WebFaktura gir deg også god oversikt over hvilke fakturaer som er betalt og ikke.
WebFaktura støtter de nye kravene til elektronisk fakturering.

Kan dette være noe for deg eller ditt firma?

Ta kontakt med Trond Østerud som er IT-ansvarlig hos oss på tlf: 918 24 411 for mer informasjon.