Regnskapsarbeid

Regnskapsarbeid2

Regnskapsarbeid er en av de grunnleggende tjenestene hos oss. Vi tar oss av regnskapsføringen fra A til Å, og du kan glemme sene kveldstimer med bekymring over hva som er rett og galt. Du mottar periodiske rapporter med kommentarer og kan således følge ditt firmas økonomiske utvikling gjennom året.

Vi tilbyr her tilrettelegging og registrering av bilag, betalingsformidling, avstemming, dokumentasjon og rapportering.

Vi i Økonomitjenester kan betale dine regninger på forfallsdato. Vi kan gjøre bruk av automatiserte produkter via dokumentsenter og bruk av Autopay. Som kunde leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. Vi tilbyr automatiserte løsninger mellom vårt økonomisystem Duett, Poweroffice GO, Visma Business og bankene.

I tilegg til manuell bokføring/bilagsføring basert på innleverte bilag fra deg som kunde, kan dette til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter med Autopay. EHF – e faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering. Se mer info her under skanning bilag.

Vi benytter økonomisystemene Duett, Poweroffice GO, Visma Business, og Tripletex. Vi har også kompetanse på andre økonomisystemer, slik at vi kan bistå hvis det trengs.

Har du spørsmål ta kontakt med oss.

Her er økonomisystemene vi benytter:

Vi tar oss av regnskapsføringen fra A til Å.