Rådgivning

Rådgivning

Alle liker å se ting vokse, og det er i denne sammenheng, din bedrift vi ønsker skal vokse. Regnskapet er i så måte viktig styringsverktøy for din bedrift, forutsatt at det føres kontinuerlig.

Med god dialog og rådgivning hjelper vi deg å finne de beste løsninger for ditt regnskap og din kjernevirksomhet. Innhold, nivå og dataløsninger tilpasset dine behov.

 


 

Aktuelle tjenester vi kan hjelpe til med er :

 • Regnskapsanalyse/rapporter,
 • Skatterådgivning,
 • Budsjettering,
 • Likviditetsstyring
 • Finansieringsplaner
 • Etablering/avvikling av virksomhet
 • Forretningsplaner
 • Eierskifte
 • Interne rutiner
 • Søknader til Innovasjon Norge
 • Skattefunn
 • Kjøp og salg av bedrifter
 • Fisjon/fusjon

Har du spørsmål ta kontakt med oss.


Økonomitjenester viser deg veien til bedre økonomisk styring


rådgivning2