Økonomitjenester Innlandet AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Selskapet består av 5 avdelinger: Lena, Gjøvik, Lørenskog, Gran og Raufoss. Totalt er vi over 50 ansatte hvorav 27 er autoriserte regnskapsførere. Vi betjener totalt ca. 1500 kunder innen de fleste bransjer.


 

Administrerende direktør/daglig leder

Vår daglige leder har nådd pensjonsalder. Vi søker derfor etter ny leder.

Stillingens omfang og ansvar:

 • Være selskapets øverste administrerende leder med rapportansvar til selskapets styre.
 • Sørge for at selskapets strategi- og handlingsplaner følges opp, samt for øvrig følge de retningslinjer som styret fastsetter.
 • Sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter.
 • Følge opp og være en støttespiller for våre avdelingsledere.
 • Personalansvar for alle selskapets ansatte.

 

Bakgrunn:

 • Administrativ erfaring som leder, inklusiv personalansvar.
 • Høyskole eller universitetsutdannelse innen relevant fagområde.

 

Egenskaper:

 • Motiverende, inkluderende og engasjert overfor ansatte.
 • Salgs- og markedsorientert.
 • Evne til å følge utviklingen til bransjen og våre kunder. Vår bransje er i store endringer pga. blant annet digitalisering. Dette påvirker vår arbeidsdag i stor grad.

 

Henvendelse vedrørende stillingen:
Øystein Snuggerud, styreleder. Mobil: 911 06812
Ola Andersson, daglig leder. Mobil: 414 37 005

 

Avdelingsledere

På grunn av omstrukturering og omorganisering søker vi etter avdelingsledere til våre avdelinger i Gjøvik/Toten regionen.

 

Bakgrunn:

 • Erfaren autorisert regnskapsfører
 • Administrativ erfaring og personalledelse

 

Spørsmål vedrørende stillingene:
Mona Sanne, avdelingsleder Oslo. Mobil: 450 30 062
Ola Andersson, daglig leder. Mobil: 414 37 005

 

Søknader sendes:
Økonomitjenester Innlandet AS v/ Ola Andersson
Postboks 74, 2851 Lena.

E-post: ola@okonomitjenester.no.

 

Frist: 01-08-2018