Lønnsarbeid

Lønn

 Trenger din bedrift lønnskompetanse?


Vi kjører i dag lønn for en rekke av våre kunder. Lønnsområdet er et eget fagområde som krever at man til enhver tid må holde seg oppdatert på lover og forskrifter. Våre saksbehandlere har lang erfaring med lønnskjøring.   Vi har kjørt lønn for Totens Sparebank i mer enn 15 år, hvorav de siste 5 årene i deres lokaler på Lena. Totens Sparebank er den eneste selvstendige lokalbanken på Toten/Gjøvik og har 130 ansatte fordelt på 10 kontorer.

Vi kan utarbeide lønninger etter timelister, fastlønn, akkorder, provisjoner, bilgodtgjørelse og fri bil etc.
Du får av oss:

 • Lønnsslipper
 • Utbetalingsliste
 • Grunnlag for regnskapet
 • Innsendelse av A-melding
 • Hvis ønskelig kan vi foreta utbetalingen for deg.

Mange bedrifter velger å kjøre lønn selv. Vår erfaring viser at det kan oppstå mange feil i forbindelse med lønnskjøring. Det er kompliserte regler, mange ulike koder og innrapporteringsplikter som skal oppfylles. Vi anbefaler derfor våre kunder til å ikke kjøre lønn selv. Tallene må verifiseres og avstemmes mot regnskap, og ofte går det med mer tid på kontrollarbeid og korreksjoner enn det ville tatt å kjøre lønningen. Vi kan kjøre lønninger i vårt system som er Huldt & Lillevik eller vi kan komme ut til din bedrift å kjøre lønninger på stedet.

A-ordningen

Fra januar 2015 blir det endringer for alle arbeidsgivere på lønnsområdet med tanke på innraportering. Følg lenken for å lese mer om A-ordningen (A-melding og EDAG) inne på Altinn sine sider. I korte trekk:

 • Innrapportering til Altinn hver måned.
 • A-meldingen samler 5 skjemaer til 3 etater på en gang.
 • Gjelder for alle arbeidsgivere enten du har manuell lønnskjøring eller om du bruker et profesjonelt lønnssytem.

 

Vi har oppdaterte medarbeidere på området og som vil delta på kurs og få de siste oppdateringer og endelige krav på dette området i oktober og november 2014, så ta kontakt med oss så hjelper vi dere i gang.

Totens Sparebank er en av våre mange lønnskunder:


«Det vil kreve uforholdsmessig store ressurser hos oss om vi skulle hatt en faglig oppdatert medarbeider for å ta seg av lønnskjøringen. Denne ordningen passer oss derfor bra og vi får lønn til rett tid.«

-Stig Håvard Blikseth
Banksjef stab i Totens Sparebank.

Så gjør som Toten sparebank,

overlat lønnskjøringen til oss!


Fordeler med A-meldingen:


AOrdning_MT

NAV

Skatteetaten

Statistisk sentralbyrå

 

 • En elektronisk melding (a-melding)
 • I en kanal (Altinn).
 • Til alle tre etater på en gang (Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå).
 • Lønns – og trekkoppgaver blir borte.
 • Med månedlig rapportering er du ajour hele året.