Husk aksjonærregisteroppgaven for 2017

Alle aksjeselskaper skal levere aksjonærregisteroppgave for 2017 innen fristen den 31.01.2018.

Oppgaven danner grunnlag for opplysninger til den forhåndsutfylte skattemeldingen til aksjonæren for 2017. Det er derfor meget viktig at alle opplysninger i oppgaven blir riktig utfylt.
Når vi som regnskapsfører fyller ut denne oppgaven for selskapet, er vi helt avhengige av å få opplysninger om hendelser i selskapet i 2017. Til hjelp for å sikre at vi får nødvendige opplysninger, har vi listet opp noen punkter under, som danner grunnlag for utfylling av oppgaven:

  • Har selskapet ytet lån til noen av aksjonærene eller nærstående i 2017?
  • Har noen av aksjonærene gjort private uttak fra selskapet i 2017, som ikke er lønnsinnberettet eller på annen måte bokført hos oss?
  • Har noen aksjer skiftet eier i 2017?
  • Har generalforsamlingen vedtatt å dele ut utbytte i 2017?
  • Har det skjedd endringer i antall aksjer, aksjekapital eller overkurs i 2017?


Dersom du har spørsmål ta kontakt med din regnskapsfører, vi hjelper deg.