Hadeland Økonomitjenester

Hadeland Økonomitjenester AS ( tidligere AS Skattum Finans & Regnskap ) er nå blitt et nytt regnskapskontor kjøpt opp av Økonomitjenester Innlandet AS.

Vi ønsker Hadeland Økonomitjenester velkommen til Økonomitjenester Innlandet AS.

Kontoret er lokalisert på Gran, Hadeland. Adr.: Storgaten 35/37, 2750 Gran.