EDAG – Elektronisk Dialog med ArbeidsGivere

EDAG prosjektet trer i kaft fra 1.januar 2015 og det kan kort forklares med at a-meldingen er en digital samordnet innrapportering om inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger som sendes via Altinn til NAV, SSB og skatteetaten. Altså alle opplysninger rundt et arbeidsforhold innberettes via a-meldingen med det formålet å forenkle arbeidsgivers innrapportering.

A-meldingen erstatter:

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Oppgave til lønnsstatistikk (SSB)
  • Melding til AA-registeret
  • Deler av inntekts- og skatteopplysningsskjema

A-meldingen skal sendes via Altinn senest den 5. i måneden etter at lønnsutbetaling har funnet sted.

Dette er bare en foreløpig informasjon om det som venter oss fremover. Vi kommer tilbake med mer infomasjon senere når alle detaljer er endelig vedtatt.

Skulle det være noe dere lurer på så bare ta kontakt med oss.

A-ordningen-2