Årsoppgjør

årsoppgjør

Årsoppgjør er en viktig del av regnskapet. Hos oss finner du medarbeidere med erfaring fra forskjellig deler av næringslivet. Vår bredde og erfaring har gitt oss tillit hos kunder, revisorer og skattemyndigheter.

I årsoppgjøret utarbeider vi ligningspapirer, årsregnskap, bistår med styre- og generalforsamlingsprotokoll og innsending av ligningspapirer og regnskap via Altinn.

Gode økonomiske resultater kommer som en konsekvens av målrettet jobbing gjennom året. Årsoppgjøret er en viktig hendelse som avslutter regnskapsåret, enten firmaet ditt er lite eller stort. Dette gjør vi enten i Finale årsoppgjørsprogram eller i Duett Økonomisystem.

Det er viktig å ha god dialog med regnskapsføreren din under arbeidet med årsoppgjøret, for å få et best mulig bilde av bedriftens virksomhet.

I vårt daglige arbeid med årsoppgjør benytter vi Finale skatt/årsoppgjør og Duett årsoppgjør.

Har du spørsmål ta kontakt med oss.


Ulike behov, ulike løsninger

– Kontakt oss!


.