Hva vi kan tilby

      Regnskapsarbeid

      Årsoppgjør

      Fakturering

      Administrasjon

      Lønnsarbeid

      Rådgivning

      Scanning av bilag

Aktuelt

Vis mer

  • Økonomitjenester Hadeland Økonomitjenester 10/07/2016 - Hadeland Økonomitjenester AS ( tidligere AS Skattum Finans & Regnskap ) er nå blitt et nytt regnskapskontor kjøpt opp av Økonomitjenester Innlandet AS. Vi ønsker Hadeland Økonomitjenester velkommen til Økonomitjenester Innlandet AS. Kontoret er lokalisert på Gran, Hadeland. Adr.: Storgaten 35/37, 2750 Gran.
  • NRFremhevet Kunde brev 1- 2016 fra Regnskap Norge 10/07/2016 - Kundebrev 1 -2016 fra Regnskap Norge her, klikk på lenken under for å lese. Kundebrev 1-2016
  • WebFaktura_x256 WebFaktura 01/03/2016 - Ønsker du å fakturere selv? Vi har anskaffet løsningen WebFaktura, som er et nettbasert faktureringssystem knyttet opp mot vår regnskapsløsning i Visma. Du kan da enkelt fakturere selv på web og få det direkte oppdatert i regnskapet. WebFaktura gir deg også god oversikt over hvilke fakturaer som er betalt og ikke. WebFaktura støtter de nye […]